Speakers' Comfort and Vocal Health in Teaching Environment

Projekt: Forskning

Projektinformation

Kort titelTalarkomfort
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/02/012016/12/31

Samarbetspartner

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande