Specialiserad omsorg för äldre med missbruk och komplexa behov

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Trots att allt fler åldras med missbruk och sammansatta behov, är kunskapen om gruppen begränsad. Befintlig forskningen handlar framför allt om vad som inte fungerar och om insatser som inte ges. Det här projektet fokuserar på det motsatta. Runt om i Sverige finns lovande praktiker i form av specialiserad äldreomsorg för personer med missbruk och sammansatta behov. Målet är inte nykterhet och de äldres aktiva missbruk utgör en utgångspunkt. Specialiserade äldreboenden för missbrukare har beskrivits som en human och realitetsanpassad lösning, men också som en form av ålderism där samhället ger upp ambitioner att förändra äldres problem. 
Detta projekt undersöker tre modeller för specialiserad äldreomsorg för personer med missbruk och sammansatta behov: 1) specialinriktade äldreboenden; 2) specialinriktade avdelningar på äldreboenden och 3) specialiserade hemtjänstteam. 
Syftet är att undersöka möjligheter och risker med modellerna, med ett särskilt fokus på förverkligandet av äldreomsorgens mål om att ge äldre ett liv med värdighet och välbefinnande. Vilka är orsakerna till att vissa äldre erbjuds och accepterar specialiserade äldreomsorgsarrangemang? Vilka målsättningar kan identifieras? Hur upplever de äldre själva sin situation? Vad innebär ett liv med värdighet och välbefinnande för en person som bor på ett boende med 120 ”alkoholkroniker”?Projektets data samlas in i tre omfattande studier av specialinriktade äldreboenden, specialinriktade avdelningar och specialiserade hemtjänstteam. Totalt studeras sex enheter och data omfattar 40 kvalitativa intervjuer med omsorgstagare, 14 gruppintervjuer med personal och 22 intervjuer med handläggare inom socialtjänst, kompletterat med deltagande observationer. Projektet kommer att bidra med viktig kunskap om lovande praktiker för att åstadkomma ett liv med värdighet och välbefinnande, även för dem som åldras med missbruk och sammansatta behov.
Projektet bygger vidare på studier på studier som finansierats av Systembolagets alkoholforskningsråd (Dnr:2018-0020) 2018-2019. 
Projektfinansiering: FORTE (Dnr: 2019-01149) 4 660 000 SEK.
Etiktillstånd: Beslut av etikprövningsnämnden 2019-10-28 Dnr: 2019-04404 (also EPN i Lund 2018-12-12, Dnr: 2018/988).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/07/012022/06/30

Finansiering

  • Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete