Projektinformation

Beskrivning

Pufendorf Advanced Study Group

Populärvetenskaplig beskrivning

Genom den senaste tidens uppmärksamhet på Invasiva Främmande arter befinner sig växter nu i centrum för en ny samhällsdiskussion. I linje med denna utveckling publicerades den första svenska listan över främmande invasiva arter i år. Vår ASG ”Species and Alien Species” syftar till att sätta listan om invasiva främmande arter i ett samhälleligt sammanhang. Målsättningen är att diskutera invasivitet som ett fenomen och utforska hur, varför och av vem växter definieras som invasiva. Detta inkluderar att utforska hur offentliga institutioner och olika experter uppfattar exotiska och inhemska växter i privata trädgårdar, offentliga planteringar såväl som i ”naturen”. Visionen med ASGn är att utveckla en ram baserad på en uppsättning tvärvetenskapligt baserade aspekter för att ge en vetenskapligt sund grund för beslut och åtgärder om användningen av prydnadsväxter och vilda växter, med Sverige som fallstudie. Det är viktigt att ett projekt om invasiva främmande arter kombinerar kunskap från flera olika discipliner, eftersom vad som uppfattas och anses vara främmande eller inte beror på tidsmässiga och geografiska, såväl som sociala faktorer.

Kort titelSpecies and Alien Species
AkronymSAS
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/09/012020/06/01

Nyckelord

  • Främmande invasiva växter