Tal och expressivt språk hos utlandsfödda och flerspråkiga barn med gomspalt

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Projektets målsättning är att öka kunskapen om tal och språk hos utlandsfödda och flerspråkiga barn med läpp-käk-gomspalt (LKG). Tidigare studier har visat sämre resultat för talet hos internationellt adopterade barn med LKG än för barn födda i Sverige. Tal och språk hos immigrerade barn med LKG har inte undersökts, och få studier har undersökt tal och språk hos flerspråkiga barn med LKG. Vid forskning om tal vid LKG är deltagande grupper i regel små. Det nationella kvalitetsregistret för LKG (LKG-registret) har hög täckningsgrad och ger en unik möjlighet att studera talet i större grupper av barn med LKG.

Projektet omfattar fyra delstudier. Delstudie 1 och 2 är baserade på LKG-registret, och kommer att undersöka talet vid 5 års ålder hos utlandsfödda och svenskfödda barn, samt longitudinell utveckling från 5 till 10 års ålder. Genomgången behandling kommer också att studeras. Delstudie 3 är en prospektiv studie där tal och expressivt språk vid 5 års ålder hos flerspråkiga och enspråkiga barn med LKG kommer att undersökas. Genomgången behandling, hörsel och språklig exponering kommer också att undersökas. Den fjärde delstudien är en retrospektiv studie som kommer att undersöka talutvecklingen från 5 till 16 års ålder hos internationellt adopterade barn och ungdomar med LKG. Inverkande faktorer såsom genomgången logopedisk och kirurgisk behandling samt uppgifter om öron och hörsel kommer också att undersökas.

Genom att öka kunskapen om tal och språk hos utlandsfödda och/eller flerspråkiga barn med LKG, samt faktorer som inverkar på tal och språk, kan vi bättre anpassa intervention och behandling för att ge barnen optimala förhållanden för god tal- och språkutveckling. Det ger oss också möjligheter att tidigare upptäcka barn som är i riskzonen för långvarig tal- och språkstörning, så att extra behandlingsinsatser vid behov kan sättas in.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/08/13 → …