Tal och expressivt språk hos utlandsfödda och flerspråkiga barn med gomspalt

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Projektets målsättning är att öka kunskapen om tal och språk hos utlandsfödda och flerspråkiga barn med läpp-käk-gomspalt (LKG). Tidigare studier har visat sämre resultat för talet hos internationellt adopterade barn med LKG än för barn födda i Sverige. Tal och språk hos immigrerade barn med LKG har inte undersökts, och få studier ha undersökt tal och språk hos flerspråkiga barn med LKG. Vid forskning om tal vid LKG är deltagande grupper i regel små. Det nationella kvalitetsregistret för LKG (LKG-registret) har hög täckningsgrad och ger en unik möjlighet att studera talet i större grupper med barn med LKG. Två delstudier kommer att baseras på LKG-registret och undersöka talet vid 5 års ålder hos barn födda utomlands och i Sverige, och longitudinell utveckling från 5 till 10 års ålder. Genomgången behandling och uppföljning kommer också att studeras. Två prospektiva studier kommer att undersöka tal och expressivt språk vid 5 års ålder hos flerspråkiga och enspråkiga barn med LKG, och longitudinell utveckling från 5 till 7 års ålder. Öron och hörsel kommer att undersökas, och även genomgången behandling och språklig exponering. Genom att öka kunskapen om tal och språk hos utlandsfödda och/eller flerspråkiga barn med LKG, och faktorer som inverkar på tal och språk, kan vi bättre anpassa intervention och behandling för att ge barnen optimala förhållanden för god tal- och språkutveckling. Det ger oss också möjligheter att tidigare upptäcka barn som är i riskzonen för långvarig tal- och språkstörning, så att extra behandlingsinsatser kan sättas in när det finns behov av det.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/08/13 → …