Spiritismen och Svenska kyrkan: Fallet Martin Liljeblad

Projektinformation

Beskrivning

Föreliggande projekt ska undersöka den sällan utforskade kopplingen mellan Svenska kyrkan och spiritismen, det vill säga övertygelsen att de levande kan komma i kontakt med de dödas andar. Sin utgångspunkt har studien i komministern i Helsingborgs Maria församling, Martin Liljeblad (1877–1951), som var verksam i spiritistiska kretsar och gav ut ett stort antal skrifter i ämnet. Hans publikationer inkluderar dels principiella och informerande texter om spiritismen, såsom Andevärlden är en verklighet (1938) och Bibeln en spiritistisk bok (1941), och dels meddelanden från avlidna personer, såsom Brev från andevänner (1941) och Nathan Söderbloms teologiska automatartiklar genom Martin Liljeblad (1942). Genom att studera Liljeblads skrifter å ena sidan och hur dessa mottogs inom Svenska kyrkan å den andra, vill projektet belysa hur spiritismen framställdes som något vilket låg i linje med kristen tro och vilken ställning den hade i Svenska kyrkan under 1900-talets första hälft.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/01/092021/06/30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap