Stöd för syntolkning av instruktion: verifiering av koncept

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Det övergripande målet med projektet var att verifiera koncept kring ett stödsystem som guidar användare och stödjer syntolkningsprocessen med hjälp av ett automatiserat frågebatteri. Vid utvecklingen av stödverktyget har vi börjat på en liten skala och fokuserat på en specifik sub-genre: informationsfilm av förklarande och instruerande karaktär.
Delmålen med VFS projektet var följande: (1) analysera representativa exempel på förklarande och instruerande filmer som används i skolan och av SPSM; (2) ta fram specifika riktlinjer för denna sub-genre; (3) på basis av analysresultaten och riktlinjerna skapa ett frågebatteri specifik för sub-genren som stegvis guidar användare genom syntolkningsprocessen; (4) utveckla ett automatiserat stöd genom att implementera frågebatteriet; (5) verifiera att konceptet av guidning med hjälp av frågebatteriet fungerar genom att testa och utvärdera resultatet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/06/012022/09/30

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • National Agency for Special Needs Education and Schools, SPSM