Stöd till forskartjänst inom samspelet människa, teknik och organisation (MTO) med inriktning mot strålsäkerhet

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Strålsäkerhetsmyndigheten
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/01/012021/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Nyckelord

  • MTO
  • tvärvetenskaplig
  • strålsäkerhet