Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung under och efter det långa 1800-talet

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Hur påverkade statsbyggnad det internationella systemet under och efter 1800-talet? Tre forskningsfrågor står i fokus för detta 6-åriga forskningsprogram:

(1) Hur såg samspelet ut mellan framväxten av statens interna och externa suveränitet, uppbörd, professionella byråkrati och infrastrukturell kapacitet? Vilka aktörer och organiserade intressen understödde respektive motarbetade denna process?

(2) Hur påverkades statens framväxt i dessa dimensioner av geopolitisk konkurrens och krigföring samt spridningen av nya politiska teknologier?

(3) Vad blev konsekvenserna för det internationella politiska systemet, ifråga om vilken typ av stat som blev dominerande och vilka som erkändes som medlemmar av det?
Kort titelSTANCE
AkronymSTANCE
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012020/12/31

Finansiering

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap