Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung under och efter det långa 1800-talet

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Hur påverkade statsbyggnad det internationella systemet under och efter 1800-talet? Tre forskningsfrågor står i fokus för detta 6-åriga forskningsprogram:

(1) Hur såg samspelet ut mellan framväxten av statens interna och externa suveränitet, uppbörd, professionella byråkrati och infrastrukturell kapacitet? Vilka aktörer och organiserade intressen understödde respektive motarbetade denna process?

(2) Hur påverkades statens framväxt i dessa dimensioner av geopolitisk konkurrens och krigföring samt spridningen av nya politiska teknologier?

(3) Vad blev konsekvenserna för det internationella politiska systemet, ifråga om vilken typ av stat som blev dominerande och vilka som erkändes som medlemmar av det?
Kort titelSTANCE
AkronymSTANCE
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012020/12/31

Finansiering

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap