StaViCTA - Nya landvinningar inom beskrivning och förklaring av ställningstagande i språklig kommunikation genom metoder från datalogi och informationvisualisering

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Detta tvärvetenskapliga projekt kartlägger hur vi människor uttrycker perspektiv och ställningstaganden -- dvs. åsikter, känslor,
trovärdighet, säkerhet, tveksamhet och tillit -- i digitaliserade webbaserade media som nyhets- och hemsidor, mikrobloggar som
Twitter, sociala media som Facebook, och elektroniska fora.

Detta tvärvetenskapliga projekt kartlägger hur vi människor uttrycker perspektiv och ställningstaganden -- dvs. åsikter, känslor, trovärdighet, säkerhet, tveksamhet och tillit -- i digitaliserade webbaserade media som nyhets- och hemsidor, mikrobloggar som Twitter, sociala media som Facebook, och elektroniska fora. Ställningstaganden utgör en viktig faktor i den kommunikativa dynamiken; ställningstaganden förmedlar inte bara faktiskt information, utan spelar också en avgörande roll för det sociala samspelet. Detta till trots behövs både en djupare teoretisk förståelse av ställningstagande som fenomen, samt praktiska metoder för att analysera uttryck för ställningstagande i verkliga språkdata. De analysmetoder som står till buds är simplistiska och i huvudsak utvecklade för små och statiska datamängder. Vårt mål är att utveckla innovativa analys- och visualiseringsmetoder för undersökningar av ställningstaganden i mycket stora och dynamiska textmängder. Metoderna som utvecklas i detta projekt sammanför på ett unikt sätt teori, dataanalys och informationsvisualisering och ger därför en ny och djupare förståelse av uttryck för
ställningstagande i text.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012018/01/02

Finansiering

  • Swedish Research Council