Stellar kinematics in surveys and simulations

  Projekt: Avhandling

  Projektinformation

  Beskrivning

  Vi studerar stjärnors rörelser i Vintergatan med N-body simuleringar och stora astrometriska dataset från ESAs rymdteleskop Gaia. Vi identifierar två kinematiska populationer för vita dvärgar i Solens kvarter. Vi undersöker även ansamlade halon och avslöjar två nya hastighetsstrukturer. Slutligen, våra simuleringar visar att radiell migrering som en funktion av vertical action beror på diskmassa.

  Populärvetenskaplig beskrivning

  Vintergatan är det mest imponerande man ser på natthimlen. Vår hemgalax är utsatt för flertalet olika dynamiska processer som kommer ändra hur stjärnorna i den rör sig under en lång tid genom att ändra deras omloppsbana eller klumpa ihop dem. Genom att förstå dessa hastighetsmönster kan vi pussla ihop historien av vår Galax och kan länka ihop vad vi ser med teorier om galaktiska sammanslagningar eller interaktioner med de mäktiga spiralarmarna. I denna avhandling gör vi just det och använder stora dataset av stjärnor för att identifiera olika drag i deras hastigheter. Vi hittar tidigare oupptäckta strukturer och populationer i vår data. Vi simulerar också några av interaktionerna som kan orsaka stjärnorna att röra sig in och ut från Galaxen och vi finner att effektiviteten av denna rörelse givet en stjärnas höjd över galaxens skiva beror på styrkan av skivan i den galaxen.
  StatusSlutfört
  Gällande start-/slutdatum2017/10/022022/11/18

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Astronomi, astrofysik och kosmologi