Sustainable Plastics and Transition Pathways

Projektinformation

Beskrivning

STEPS är ett Mistrafinansierat forskningsprogram som drivs från Lunds Universitet tillsammans med SLU Alnarp, RISE IVF och mer än 20 andra externa partners. Deltagarna i STEPS representerar hela värdekedjan från råvara till färdig produkt och har för avsikt att öka möjligheten för att använda biomassa, förbättra återvinning och recycling samt studera hur man kan påverka samhället för att introducera en mer hållbar produktion och användning av plast.
AkronymSTEPS
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/09/012020/08/31

Finansiering

  • MISTRA, Swedish foundation for strategic environmental research

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Polymerkemi
  • Statsvetenskap
  • Energisystem