Magasinsarkeologi

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Magasinsarkeologi syftar till att göra arkeologiskt material tillgängligt för forskning. Sedan 1950-talet har arkeologiska undersökningar utförts inom undervisning och forskning. Med en pliktetisk utgångspunkt gräver vi nu i magasinet; klassificerar och registrerar de arkeologiska materialen. Glömda arkeologiska material återupptäcks. De synliggörs och kan nu beforskas med dagsaktuella frågor.

Arkeologer gräver. Kostsamma rapporteringar har under decennier ibland blivit undansatta. Projektet tar tag i den glömda rapporteringen av arkeologiska utgrävningar. Likt ett detektivarbete sammanställs nu dokumentationsmaterial. Fyndmaterial klassificeras och registreras. Det uppgrävda blir åter uppgrävt.

Rapporteringarna av större och mindre arkeologiska undersökningar har gett en ny och bredare kunskap om förhistoria och medeltid i Skåne. Vi har nu större kunskap om platser från Kullaberg till Österlen. Gamla välkända och ibland glömda arkeologiska fyndplatser väcks åter till liv.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012015/12/31