Studie om dataanvändning och databehov relaterade till stora olyckor och kriser

Projekt: Uppdragsforskning

Projektinformation

Beskrivning

Målet med studien är att ta fram en kunskapsöversikt och kartläggning av
behov och användning av data relaterat till stora olyckor och kriser som ett
underlag för MSB i fortsatt planering och arbete med insamling och
användning av sådana data.
Kort titelMSB Data för Krishantering
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/12/012021/03/31

Fria nyckelord

  • Critical Infrastructure
  • GIS
  • Crisis
  • Data
  • MSB
  • CenCIP