Studier av utvecklingen av svensk psykiatri under första hälften av 1900-talet, med tonvikt på Lundapsykiatrin

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/09/012024/09/01