Projektinformation

Beskrivning

Detta är en randomiserad kontrollerad studie av Good Behavior Game, en preventiv metod som används av lärare i klassrummet, som genomförs bland grundskolans yngre barn i Malmö Stad. Intervention har i tidigare studier visat sig kunna minska beteenden som påverkar studiero negativt samt öka det uppgiftsfokuserade beteendet. På lång sikt har metoden visat breda positiva effekter, exempelvis minskad risk för suicidtankar, droganvändning och kriminalitet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/09/012022/06/30