Studier av iterativ rekonstruktion på CT

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

I många år har den dominerande rekonstruktionsmetoden för CT-bilder varit den analytiska metoden filtrerad bakåtprojektion (FBP). Med dagens datorkraft har man fått ner rekonstruktionstiderna vilket möjliggjort att iterativ rekonstruktion (IR) kommit att allt mer ersätta FBP. I de iterativa rekonstruktionsmetoderna har man möjlighet att införa statistiska modeller och ta hänsyn till olika fysikaliska processer med syfte att förbättra bildkvaliteten. Den iterativa proceduren kan utföras på olika sätt och de olika tillverkarna har valt olika tillvägagångssätt. Således är det av intresse att studera om det finns olika styrkor och svagheter. Framförallt är det intressant att studera skillnaden mellan de olika generationerna av algoritmer: statistiska- och modell-baserade IR-algoritmer. Med fantommätningar har bildförbättringspotentialen för olika algortimer utvärderats. Man har påvisat att de nya bildrekonstruktionerna har stor potential att kunna sänka stråldosen och påverka bildkvalitetsparametrar positivt. Kliniska studier planeras för att studera hur det ser ut i levande patienter.
StatusEj startat