Förfalskade läkemedel som ett hot mot folkhälsan. En studie av rådgivning i första linjens vård.

Projekt: Avhandling

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/10/01 → …

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande