Superlattice-based HOT MWIR imaging sensors

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Utveckling av nya passiveringsstrategier för att reducera ytläckströmmar i avbildande matrisdetektorer för mid-IR (MWIR) området. Finansierat av Vinnova.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/01/012020/12/31

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap