Efternamn och social rörlighet under tre århundraden

  • Kolk, Martin (PI)
  • Dalman, Elien (Forskare)
  • Hällsten, Martin (Forskare)
  • Engzell, Per (Forskare)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Huvudsyftet med forskningsprojektet är att studera om efternamnet fångar aspekter av social bakgrund bortom traditionella klassindikatorer såsom yrke. Analysen om hur information om namn bidrar till vår förståelse av social rörlighet under tre århundraden (1750– 2020).

Studier av social rörlighet har fokuserat på hur ojämlikhet överförs från föräldrar till barn, och har enbart nyligen börjat omfatta mer utökade släktband. Resultaten tyder på att ojämlikheter grundade i familjen är bestående och går flera generationer tillbaka, men på grund av databegränsningar vet vi inte hur långt tillbaka.

Projektet analyserar hur information om namn bidrar till vår förståelse av social rörlighet under tre århundraden (1750– 2020).I projektet använder vi två värdefulla datakällor:

(1) historiska folkräkningar kopplade till moderna registerdata;

(2) kyrkböcker från Skellefteå och Umeå kopplade till moderna registerdata.

Våra källor följer familjer oavbrutet från 1800-talet respektive 1700-talet till nutid. Till dessa uppgifter avser vi nu att tillfoga information om namn. Vi tillämpar två olika metoder i studier av social rörlighet: intergenerationella korrelationer (då föräldrar jämförs med deras barn) samt syskon- och kusinkorrelationer (då man studerar uppväxtfaktorer genom att jämföra syskon).
Syfte

Vårt huvudsyfte är att studera om efternamnet fångar aspekter av social bakgrund bortom traditionella klassindikatorer såsom yrke. Vi gör detta genom att jämföra utfall för individer från samma observerade klassursprung men med efternamn av olika status. Vi belyser även hur hela släktled florerar eller dör ut samt hur de placerar sig ekonomiskt. Särskild vikt läggs vid kvinnors sociala rörlighet, där efternamn innebär en alternativ indikator på social status som undviker metodbegränsningar förknippade med yrke. Vi studerar även etniska minoriteters ekonomiska status över tid. Projektets långsiktiga ansats och kombination av historiska och moderna datakällor är unika och möjliggör helt ny kunskap om hur social rörlighet har utvecklats över fem eller fler generationer. Projektet belyser både det samtida Sverige och hur samhällsförändringar och politik har mildrat ojämlikheter i det förflutna.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/01/012026/12/31

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Ekonomisk historia
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)