Sustainable Clothing Future

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/012024/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Högskolan i Borås
  • IVL Swedish Environmental Research Institute
  • Profu

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande