Sustainable Clothing Future

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/012024/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Högskolan i Borås
  • IVL Swedish Environmental Research Institute
  • Profu

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion