Hållbara europeiska välfärdssamhällen: Nya samband mellan välfärd och klimatpolitik

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Välfärdsreformer är en aktuell fråga i de flesta europeiska länder. Förändringar är nödvändiga för att säkerställa välfärdsstatens framtida hållbarhet. Det är allmänt erkänt att en åldrande befolkning sätter press på de sociala trygghetssystemen och hälso- och sjukvård under tryck, ändå är det från politiker- och experthåll ofta oklart vad de tror behövs för att skapa ett hållbart välfärdssamhälle. Och medan de demografiska utmaningarna är väl kända, så har implikationerna av klimat- och miljöförändringar för välfärdsstater inte utforskats i samma utsträckning.

Syftet med projektet är att fylla dessa kunskapsluckor genom att fråga hur politiker och forskare kan hantera frågor om hållbar välfärd, klimat och miljö på ett ett gräsöverskidande sätt i politik och forskning.

Finansiering: Norges forskningsråd
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/10/012019/04/30

Finansiering

  • Oslo Metropolitan University

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • Välfärd
  • Hållbar välfärd
  • Klimatpolitik