Hållbar Butik

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Handelns utvecklingsråd och Formas investerar tillsammans upp till 36 miljoner kronor i forskning, inom ramen för utlysningen Hållbar butik. Målet är att finansiera projekt som kan öka den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten i handeln.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012016/12/31