Projektinformation

Beskrivning

Våra städer svämmar över allt oftare. Forskningsprojektet SUrF vid Lunds universitet ska ge förslag på hur samhället kan förebygga och hantera vattenmassorna så att skadorna minimeras. Finansiären Formas har tillsammans med fem medfinansiärer satsat 20 miljoner kronor i projektet som samlar forskare från flera discipliner.

Våra samhällen är inte planerade för att klara extrema skyfall. Idag är det oklart vilka samhällsorgan som har ansvar för att minimera skaderisken. Detta, och andra aspekter av problematiken, vill vi studera närmare. I första hand kommer projektet inte att resultera i handfasta byggråd (sådan forskning görs också vid avdelningarna) utan inta ett fågelperspektiv för att se hur samhället bäst ska samordna sig för att hantera problemet.

Det här problemet går på tvärs i hela samhället. Situationen leder till att enheter, myndigheter och personer som tidigare inte varit så aktiva i dessa frågor, nu måste samarbeta. Hur det ska gå till är inte givet. Tendenser i hur vi vill planera våra städer är idag motstridiga, något som forskarna tänker belysa. Ett exempel är förtätning kontra ”blågröna” städer. Genom att bygga mer i befintliga områden, minskar man oftast utrymmet för ytor där vatten kan infiltrera eller magasineras.

Andra områden som vi studerar gäller
· hur översvämningar i stadsmiljö kan modelleras på bra sätt,
· hur man kan utnyttja den potentiellt mångsidiga nyttan av s.k. blågröna läsningar,
· hur samarbetet mellan tjänstemän och organisationer fungerar i verkligheten i förhållande till planer.
Kort titelSUrF
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/10/012018/09/30

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • Malmö universitet (Medsökande)
 • Sweden Water Research AB
 • Region Skåne
 • Höje å vattenråd
 • Länsförsäkringar Skåne
 • Göteborgs stad

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Vattenteknik
 • Arkitekturteknik
 • Naturgeografi
 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik
 • Nationalekonomi