Hållbar välfärd för nya generationens socialpolitik

Projektinformation

Beskrivning

Vårt samhälle står inför dubbla utmaningar av att ställa om till mer hållbara energi, ekonomiska och sociala system och att minska växande ojämlikheter.

Målet med projektet är att utveckla nya generationens socialpolitik som är både socialt och ekologiskt hållbar, med särskilt fokus på kombinationen av expertkunskap och medborgares praxiskunskap.

Projektet kommer leda till förslag på policyförändringar inom fyra områden: inkomst/förmögenhetsdistribution, nutrition, mobilitet och boende.

Vi tar avstamp i begreppet hållbar välfärd samt teorier om behov, vilka betonar allmänmänskliga behov, samtidigt som kulturellt och socialt varierande behovstillfredställare beroende på kontext tas i beaktande.

Genom att kombinera medborgarforum, enkätstudie och expertforum, kommer vi reflektera över vårt nuvarande sätt att tillfredsställa våra behov och utveckla en rad nya behovstillfredställare som kan möjliggöra skälig nivå av välbefinnande samtidigt som planetens gränser respekteras och energianvändning minskas.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/01/022023/04/30

Finansiering

  • Energimyndigheten

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete