Hållbar välfärd för nya generationens socialpolitik

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Vårt samhälle står inför dubbla utmaningar av att ställa om till mer hållbara energi, ekonomiska och sociala system och att minska växande ojämlikheter.

Målet med projektet är att utveckla nya generationens socialpolitik som är både socialt och ekologiskt hållbar, med särskilt fokus på kombinationen av expertkunskap och medborgares praxiskunskap.

Projektet kommer leda till förslag på policyförändringar inom fyra områden: inkomst/förmögenhetsdistribution, nutrition, mobilitet och boende.

Vi tar avstamp i begreppet hållbar välfärd samt teorier om behov, vilka betonar allmänmänskliga behov, samtidigt som kulturellt och socialt varierande behovstillfredställare beroende på kontext tas i beaktande.

Genom att kombinera medborgarforum, enkätstudie och expertforum, kommer vi reflektera över vårt nuvarande sätt att tillfredsställa våra behov och utveckla en rad nya behovstillfredställare som kan möjliggöra skälig nivå av välbefinnande samtidigt som planetens gränser respekteras och energianvändning minskas.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/01/022023/04/30

Finansiering

  • Energimyndigheten

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete