Svensk Dagfjärilsövervakning

Projekt: Nätverk

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2010/04/01 → …

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Swedish entomological society
  • Swedish Environmental Protection Agency
  • Sveriges lantbruksuniversitet
  • Länsstyrelserna
  • Butterfly Conservation Europe

Finansiering

  • Swedish Environmental Protection Agency
  • Naturvårdsverkets Vetenskapliga Råd för biologisk mångfalt samt ekosystemtjänster