Svensk gymnasial yrkesutbildning - En framgångsfaktor för en effektiv övergång till arbetsliv eller kejsarens nya kläder?

Projektinformation

Beskrivning

Syftet är att bilda ett sammanhållet kunskapsläge över svensk gymnasial yrkesutbildning (yrkesprogram och lärlingsutbildning) som omfattar både forskning och regionala såväl som lokala satsningar för att stärka yrkesutbildningen. Detta ska utföras genom att: (i) göra en kunskapssammanställning över den forskning som har bedrivits om gymnasial yrkesutbildning sedan 2011 då den senaste omfattande gymnasiereformen (Gy 2011) sjösattses och (ii) presentera en litteraturöversikt över aktuella satsningar (samverkan omfattande institutionella arrangemang mellan olika parter) på regional och lokal nivå för att förbättra yrkesutbildningen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/05/012018/12/31

Finansiering

  • Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • Yrkesutbildning
  • lärlingsutbildning
  • kunskapssammanställning
  • matchning
  • ungdomsarbetslöshet
  • arbetsmarknad
  • arbetsliv
  • attraktionskraft