Intensivvårdsbiobanken SweCrit

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Biobanken SweCrit och de tillhörande kliniska registren SepCrit, ARDSiS, HSiS och Covid-IR för diagnoserna sepsis, ARDS, hjärtstopp och Covid-19 omfattar fler än 9000 blodprov och beskrivningar av kritiskt sjuka patienter vilket ger oss en unikt möjlighet att forska och förbättra vården för våra svårast sjuka patienter genom analyser av enstaka biomarkörer, proteomikstudier eller genetiska studier.
Kort titelSweCrit
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/01/012027/12/31

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Fria nyckelord

  • Biobank
  • Sepsis
  • ARDS
  • Hjärtstopp
  • Trauma
  • Covid-19
  • Intensivvård