Sverige och Nordafrika. Fångenskap och friköpningsslaveri i Medelhavsvärlden 1660-1760

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Den nordafrikanska kusten var ökänd i Europa under den förmoderna eran. Från dess hamnar löpte kapargalärer ut för att röva europeiska fartyg, dess varor och besättningar. Sjöfolket sattes i arbetsläger i väntan på friköpning eller såldes på slavmarknader. Projektet undersöker - för första gången - historien om de svenska fångarna, reaktionerna i Sverige, och det svenska friköpningssystemet.

Det var behovet av billigare salt som föranledde svenska skepp att under 1600-talets mitt söka sig in i Medelhavet och dess salthamnar. I priset för denna handelsexpansion ingick dock många människors liv. Projektet behandlar de svenska sjömän som blev tillfångatagna av muslimska korsarer från Nordafrika för att säljas på slavmarknader eller för att användas i tvångsarbete och i utpressning. Vad betydde det för de svenskar som tillfångatogs och förslavades i Nordafrika i förmodern tid och hur kom denna erfarenhet att förstås och hanteras av anhöriga och andra hemma i Sverige? Dessa frågor har aldrig besvarats tidigare.

Projektet återupplivar en bortglömd fångenskapskultur bestående av kulturella praktiker såsom nationella kollektinsamlingar och friköpningsärenden, och av berättelser om slaveri i sjömansvisor, tidningsartiklar, lärd litteratur, samt brev och böcker från ofria i Nordafrika och dess anhöriga. Projektet är också nydanande genom att uppmärksamma hur garantier för individens säkerhet producerades i äldre tid. Viktiga frågor rör hur staten agerar när dess medborgare hamnar i nöd långt bort i en främmande kultur. Vilken roll spelar ekonomiska, statliga, etniska och medborgerliga aspekter när det kommer till friköpningsaktioner? Agerar man annorlunda i Nordeuropa jämfört med Sydeuropa? Vilka attityder sprids om Nordafrika i tidningar, sjömansvisor och litteratur i Sverige? Hur förhåller sig de svenska slavberättelserna till de europeiska motsvarigheterna?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012011/12/31