Sverige, svenskhet och Sverigebilder i ett transnationellt perspektiv

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

I detta projekt undersöks hur bilden av Sverige och svenskhet konstrueras i andra filmkulturer. Som en del analyseras hur Anita Ekberg konstruerades som stjärna i Hollywood under 1950-talet, och hur hon kom att förkroppsliga föreställningar om den svenska sexsymbolen.

I mitt föregående projekt om representation i svensk och amerikansk film av Amerikaemigrationen, svenskamerikaner, och om hur svenskamerikaner använde svensk film för att minnas det gamla landet och skapa sin nya identitet, aktualiserades flera frågor kring hur nation berättas i film. Hur reproduceras/konstrueras/representeras uppfattningar om vad som är Sverige och det svenska både i svensk film och film från andra länder och kulturer? Hur manifesteras det nationella i en värld och i en filmkultur som trots globalisering ändå framhärdar i nationella presentationer och representationer, inte minst genom sådana organisationer som Svenska Institutet och genom de styrdokument som Svenska Filminstitutet arbetar efter. Detta projekt består av ett antal skilda delprojekt vilka förenas genom denna tematiska utgångspunkt, men som utförs var för sig.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012016/12/31