Svensk Fågeltaxering

Projekt: Nätverk

Projektinformation

Beskrivning

Inom Svensk Fågeltaxering övervakar vi förändringar i de svenska fågelbeståndens storlek. Sedan drygt 40 år räknar frivilliga och kunniga ornitologer antalet fåglar på flera hundra lokaler runt om i Sverige, både sommar och vinter. Då räkningarna utförs på samma sätt varje år kan jämförelser göras mellan åren om hur antalet fåglar i Sverige ökar eller minskar.

Projektet drivs av Biologiska institutionen, Lunds universitet, som en del i Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas miljöövervakningsprogram.

Vi är den svenska representanten i det europeiska nätverket för fågelövervakning (EBCC).
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2000/01/10 → …

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Swedish Environmental Protection Agency
  • Länsstyrelserna
  • European Bird Census Council

Finansiering

  • Swedish Environmental Protection Agency
  • Länsstyrelsen Norrbottens län