Nationellt forensiskt arkeologiskt nätverk ForArk

Projekt: Nätverk

Projektinformation

Beskrivning

Nätverket, som startades på Södertörns högskola, samlar poliser, brottsplatsundersökare, arkeologer, jurister och andra som arbetar med brottsplatstolkning och dokumentation. I centrum för nätverket står dokumentation och undersökning genom digitala och nya naturvetenskapliga metoder. ForArk vill på olika sätt påskynda och säkerställa en god teknikutveckling. Olika arkeologiska och forensiska metoder diskuteras och utvärderas, ofta i samband med aktuella projekt/fall.
AkronymForArk
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/01/01 → …

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi
  • Juridik och samhälle