Svenska gener? Härkomst och etnicitet i humangenetisk forskning

Projekt: Forskning

Projektinformation

Kort titelSvenska gener?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012020/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi