Swedish Historical Regional Accounts 1571–2010

Projekt: Övrigt

Projektinformation

Beskrivning

This project page aims to link the research data with the publications it has generated. All research data is available via its website. Use link to the right.

The Historical Regional GDP estimates for Sweden, 1571-1850, released in 2018, presents regional GDPs for 24 counties. Principles for the construction of the new data are to be found in Enflo K, A Missiaia (2018), Regional GDP estimates for Sweden, 1571–1850, Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 51:2, 115-137 Please cite this database as: Enflo K, A Missiaia (2018), “Regional GDP estimates for Sweden, 1571-1850.” Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 51:2, 115-137, DOI: 10.1080/01615440.2018.1429971 The Swedish Historical Regional Accounts 1860―2010, released in 2014, presents a new database with regional GDPs for 24 counties. Principles for the construction of the new data are to be found in Enflo, K., Henning, M. & Schön, L. (2014) Swedish Regional GDP 1855–2000: Estimations and General Trends in the Swedish Regional System. Financial support from the Swedish Research Council is gratefully acknowledged.Please cite this database as: Enflo, K., Henning, M. & Schön, L. (2014) Swedish Regional GDP 1855–2000: Estimations and General Trends in the Swedish Regional System. in Christopher Hanes, Susan Wolcott (ed.) Research in Economic History (Research in Economic History, Volume 30), Emerald Group Publishing Limited, pp.47-89.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/01/01 → …

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia