Symtombörda och symtomhantering efter hjärttransplantation

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

I Sverige sker cirka 65 hjärttransplantationer varje år på Skånes universitetssjukhus i Lund och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hjärttransplantation är en etablerad kirurgisk metod för patienter med terminal hjärtsvikt.

Hjärtmottagare upplever många symtom efter transplantationen såsom smärta, fatigue och tremor. Symtomen kan påverka hjärtmottagarens dagliga liv på olika sätt.

Syftet med projektet är att kartlägga symtomförekomst och symtombörda och studera om en personcentrerad intervention kan stärka hjärtmottagares symtomhantering.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/09/022023/12/15

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap