Projektinformation

Beskrivning

tema vid Pufendorfinstitutet

Populärvetenskaplig beskrivning

De två största orsakerna till den globala uppvärmningen är produktion av livsmedel och förbränning av fossila bränslen. De traditionella strukturer och metoder för energi- och livsmedelsproduktion som vi har idag, måste därför omgående förändras. Som konsekvens av klimatförändringarna står världen inför stora samhällsutmaningar. Ett sätt att möta dem är att vända sig till syntetisk biologi. Genom att ingenjörsmässigt sammanföra teknologi och biologi kan vi konstruera nya biologiska system eller designa om befintliga. På så vis kan vi skapa nya hållbara lösningar för global tillverkning av bränsle, hälsovård och jordbruk.

Vi står inför många och stora utmaningar när det gäller produktion och implementering av biologiska system som går att förutse och vars kapacitet kan anpassas till vårt behov av producerat bränsle, kemikalier, livsmedel etc. Det är dels en fråga om skalbarhet men gäller också utmaningar av teknisk, social, infrastrukturell, ekonomisk, regulatorisk och juridisk art. Med målet att hitta svar och kunna föreslå strategier för att lösa problem är det Temats syfte att utforska och analysera dessa komplexa utmaningar.

För att kunna konstruera förutsägbara och effektiva biologiska system behöver vi kunskap från olika discipliner som genteknik, ämnesomsättningsteknik, matematik, beräkningsmodellering, automation och robotik, maskininlärning, gen- och genomredigering. Vi behöver också kunskap från områden som juridik och statsvetenskap då den tekniska utvecklingen måste anpassas till humanistisk; regulatoriska, juridiska och etiska överväganden krävs för acceptans och introduktion av ny teknik.

Fokus kommer att ligga på följande frågor;
• Vad behövs för kunna implementera och nå acceptans för storskalig syntetisk biologi?

• Vilka produkter (icke fossila bränslen? kemiska produkter? livsmedel?) som skapas med syntetisk biologi kan ge störst effekt (för att bäst möta problem kopplade till klimatkrisen)?

• Vilka är de bästa sätten att använda matematisk modellering, maskininlärning, artificiell intelligens och automation inom syntetisk biologi?

• Hur designar vi på bästa sätt konstruerade biologiska system för att de ska bli skalbara?

Om forskningsgruppen:
Temat samlar en grupp forskare som representerar expertis inom bioteknik, genredigering, matematik, beräkningsvetenskap, maskininlärning, artificiell intelligens, automation, statsvetenskap och juridik. Tillsammans kommer man att skapa ett forum för diskussioner om politiska och juridiska frågor relaterade till storskalig implementering av syntetisk biologi och mikroorganismer som skapats på konstgjord väg.
Kort titelSynthetic Biology sustainable solutions to the climate crisis
AkronymSynbio@Lund
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2022/02/012022/10/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Medicin och hälsovetenskap
  • Juridik

Fria nyckelord

  • Syntetisk biologi
  • Bioteknik
  • Tvärvetenskap
  • klimat