Syntolkning - forskning och praktik

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Syntolkning är ett ungt forskningsfält. För bara några år sedan fanns ingen forskning om syntolkning i Sverige eller Skandinavien. De första svenska forskningsinitiativen startade för fem år sedan i form av workshops i syntolkning som anordnades av Jana Holsanova och Cecilia Wadensjö 2010, 2012 och 2014. Den planerade antologin presenterar forskningsresultaten från dessa tre workshops. Syntolkning är ett sätt att öka tillgänglighet för personer med synnedsättning och blindhet. Syntolkens uppgift är välja ut och beskriva relevant information (händelser, miljöer, personer, deras utseende, ansiktsuttryck, gester och kroppsrörelser) i t.ex. tv-program, bio- eller teaterföreställningar. Syntolkar ger verbala beskrivningar av visuella scener för att framkalla levande mentala bilder och inlevelse hos publiken. Det finns ett stort behov av att utveckla forskning på detta område eftersom det är både teoretiskt intressant, viktigt för syntolkningspraktiken, för utbildning av syntolkar och har konsekvenser för brukare. Antologin är det första steget på vägen till att etablera forskning om syntolkning i Sverige och Skandinavien. Förutom forskningsbidragen från olika discipliner presenteras även röster från representater från statliga myndigheter och organisationer som arbetar med funktionsnedsättningar. Antologins redaktörer är Jana Holsanova, Mats Andrén och Cecilia Wadensjö. Antologi kommer att sampubliceras av Lund University Cognitive Studies och MTM:s skriftserie och göras tillgänglig för blinda brukare.
Kort titelAudio description - research and practices
AkronymAD
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/152016/12/31