Systemeffekter på energiförbrukning i gods- och persontransporter vid ökad e-handel och användning av hemleverens (med specifikt fokus på förpackningsfaktorer)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Utvecklingen av e-handel och olika hemleverenssystem har stor relevans för energieffektivisering i transportsektorn. Potentialerna är stora om e-handel och hemleverenser medför att persontransportarbetet med bil kan minskas eller överflyttas till mer energieffektiva transportsätt till förmån för effektivare godstransporter. Det saknas dock studier med helhetsperspektiv. Huvudsyftet med föreliggande projekt är att utveckla och testa ett analytiskt ramverk för att studera systemeffekter av e-handel/hemleverens i tätbebyggda områden med fokus på godstransporter och skärningspunkten med persontransporter. Ett delsyfte är att öka förståelsen för den i nuläget outforskade förpackningsfaktorn. Projektet kommer att genomföras i samarbete med IKEA samt Malmö stad. Referenslista finns i bilaga.
Kort titelE-handel
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/08/152016/12/31