TAASK: Träning i anestesiologiska akutsituationer och kriser

Projekt: Övrigt

Projektinformation

Beskrivning

Avancerade standardiserade kurser där bl a simulering används för att träna på tekniska och icke-tekniska aspekter av hantering av akuta anestesiologiska situationer.
Kort titelTAASK
AkronymTAASK
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2013/04/02 → …

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • SFAI Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (huvudsaklig)
  • Kliniskt träningscentrum, Karlstad
  • Kliniskt träningscentrum, Umeå
  • Kliniskt träningscenter, Örebro
  • CAMST Simulatorcentrum, Karolinska Universitetssjukhus
  • Helsinki University Hospital, Academic Simulation Center
  • Simulatorcentrum i Väst

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård