TAASK: Träning i anestesiologiska akutsituationer och kriser

 • Thomas, Owain (PI)
 • Walther-Sturesson, Louise (CoI)
 • Bonnevier, Johan (CoI)
 • Enekvist, Bruno (CoI)
 • Bodelsson, Mikael (CoI)
 • Tranberg Lindqvist, Anna (CoI)
 • Chew, Michelle (CoI)
 • Remahl, Lisa (CoI)
 • Wisén, Ellinor (CoI)
 • Savolainen, Kristin (CoI)
 • Folatre, José-Gabriel (CoI)
 • Hedén, Karin (CoI)
 • Bylund, Magnus (CoI)
 • Westfelt, Petter (PI)
 • Rimes-Stigare, Claire (CoI)
 • Steinarsdóttir, Thorey (CoI)
 • Sigmundsson, Thorir (CoI)
 • Wennmo, Anna (CoI)
 • Pettersson, Linn (CoI)
 • Jacobsson, Anna (CoI)
 • de Brun, Anna (PI)
 • Edfelt, Malin (CoI)
 • Arctaedius, Isabelle (Forskare)
 • Christensson, Camilla (Forskare)
 • Remahl, Lisa (Forskare)
 • Savolainen, Kristin (Forskare)

Projekt: Övrigt

Projektinformation

Beskrivning

Avancerade standardiserade kurser där bl a simulering används för att träna på tekniska och icke-tekniska aspekter av hantering av akuta anestesiologiska situationer.
Kort titelTAASK
AkronymTAASK
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2013/04/02 → …

Samarbetspartner

 • Lunds universitet
 • SFAI Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (huvudsaklig)
 • Kliniskt träningscentrum, Karlstad
 • Kliniskt träningscentrum, Umeå
 • Kliniskt träningscenter, Örebro
 • CAMST Simulatorcentrum, Karolinska Universitetssjukhus
 • Helsinki University Hospital, Academic Simulation Center
 • Simulatorcentrum i Väst

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Anestesi och intensivvård