Tailoring the self-assembly, interfacial properties and rheological behaviour of sugar-based surfactants

Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat