Projektinformation

AkronymMitoROS
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/07/01 → …

Samarbetspartner

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi
  • Cellbiologi
  • Farmakologi och toxikologi