Teknikjusterade koldioxidfotavtryck som klimatpolitiskt verktyg

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet syftar till att demonstrera hur metoden för beräkning av koldioxidfotavtryck kan användas praktiskt som MRV-verktyg för att säkra att nationella klimatmål bidrar till globala utsläppsminskningar, dvs att minska risken för carbon leakage. Det ska även identifiera sektorer där utrikeshandel kan bidra till mer CO2-effektiv global produktion, och undersöka hur metoden påverkar några av klimatförhandlingarnas nyckelländer, i syfte att identifiera gemensamma intressen och möjligheter till nya, konstruktiva koalitioner i förhandlingarna.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/11/012018/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Norwegian University of Science and Technology
  • Oregon State University

Finansiering

  • Energimyndigheten

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap
  • Nationalekonomi
  • Ekonomisk historia

Fria nyckelord

  • policy
  • Teknikjusterade fotavtryck