Technology adoption for active and healthy ageing, through a generational perspective

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Teknik spelar och kommer att spela en viktig roll för att främja aktivt och hälsosamt åldrande för nuvarande och framtida generationer av äldre vuxna. Väldigt få studier undersöker den specifika kunskap som behövs för att använda olika typer av teknologier och det finns en brist på forskning som tar upp skillnader och likheter inom och över generationer. Detta tyder på ett behov av forskning om teknik och dess roll för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande. Frågor så som vilken typ av teknik som önskas för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande och hur olika generationer tar till sig och väljer teknik är fortfarande obesvarade.
I denna doktorsavhandling syftar jag till att bidra med ny kunskap om samspelet mellan adoption av teknik i ett brett perspektiv och teknik som främjar aktivt och hälsosamt åldrande, och hur tillhörighet till en specifik generation är relaterad till interaktion och adoption av nämnda teknologier.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/04/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments
  • GenerationTech
  • Active and healthy ageing
  • Gerontologi