Teknik och system för E-hälsa i det framtida sjukvårdssystemet

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Craffordska stiftelsen
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012013/12/31