Televising Information: Audiovisual Communication of Swedish Government Agencies

Projekt: Forskning

Filter
Kapitel samlingsverk

Sökresultat

  • 2021

    Analys av rörlig bild

    Stjernholm, E., 2021, Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap. Jarlbrink, J. & Norén, F. (red.). 1 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, s. 95-112

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review