Teologiska resurser för kyrkans diakoni

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Forskningen ska översiktligt beskriva olika diakonala teologier som den kristna kyrkan genom kyrkohistorien använts sig av för att motivera diakonalt arbete. Arbetet redovisas genom en skriftlig kunskapsöversikt vad gäller teologiska resurser för att utöva diakoni (modeller, författare, praktiker), möjlig att formera till ett studie- och reflektionsmaterial inom projektet Diakoni och välfärd.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/10/092019/03/31

Samarbetspartner

Finansiering

  • Svenska kyrkan

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete
  • Religionsvetenskap

Nyckelord

  • Diakoni
  • Teologi