Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

EU’s vision till 2050 är att vara klimatneutral vilket innebär ett stort omvandlingstryck på
inte minst fordons- och transportbranschen. Detta projekt fokuserar på godsdistribution.
Att eliminera dieselberoendet inom godsdistribution för att nå nära nollutsläpp till 2030 kräver att många aktörer deltar och agerar för att skapa omställningar som bryter ingångna fossilberoende paradigm och värdekedjor. Dessa behov sammanfaller
med FFI-målen innovationer, forskning, affärsmodeller och elektrifiering av fordon i en systemlösning med branschöverskridande samverkan.
Projektet TED (Terminalladdning av Elektriska Distributionsfordon) är en unik
systemlösning och affärsmodell för den fullt elektrifierade godsterminalen.
Projektet modellerar, optimerar och projekterar en godsterminal med en helt
elektrifierad flotta av distributionsfordon, lokal elgenerering med solenergi, lokal
energilagring i batterier samt utbytet av energi med anslutande elnät. Projektet
utvecklar också relaterade affärsmodeller.
Projektets partners innebär unik samverkan mellan Lunds Tekniska Högskola,
Stiftelsen IMIT, DHL Freight, Elonroad och Catena.
Koordinator är Sustainable Innovation som driver Drive Swedens Business Model Lab
med KTH och koordinerar FFI-projektet Fullelektrisk Godsdistribution som föregår detta
projekt.
AkronymTED
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/04/012023/06/30