Projektinformation

Beskrivning

Forskningsinitiering genom temastöd för The annual report – words, images and numberfrån Pufendorfinstitutet
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/09/012017/04/30