Projektinformation

Beskrivning

Henrik Rahm är koordinator för den flervetenskapliga temagruppen The Annual Report - Words, images, numbers som ska arbeta tillsammans på Pufendorfinstitutet 2016-17. I gruppen ingår Sanna Skärlund (svenska språket, SOL), Matthias Baier (rättssociologi), Åsa Thelander (strategisk kommunikation), Alexander Paulsson (företagsekonomi), Niklas Sandell (företagsekonomi) och Peter Svensson (företagsekonomi).

Populärvetenskaplig beskrivning

Vad är egentligen en årsrapport? Frågan kan verka trivial och naiv – det är självklart rapporten om ett företags eller organisations ekonomi, något som endast kan tänkas intressera forskare inom företagsekonomi. Dock är årsrapporten mycket mer än så; en kombination av ord, bilder och siffror som kommunicerar en mängd olika budskap och besvarar en rad olika formella och informella förväntningar. Målet med den här gruppen är att utforska och avslöja årsrapportens mångsidiga natur genom perspektiv från företagsekonomi, språkvetenskap, strategisk kommunikation och rättssociologi.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/10/012017/05/31