Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Tidsresor av skilda slag är ett efterfrågat sätt att uppleva det förflutna eller framtiden på idag. Många människor väljer att utforska andra tider genom inlevelse och upplevelse. Projektet belyser genom ett tvärvetenskapligt studium hur upplevelsebaserade resor i tiden skapas och vilka konsekvenser det har för vår uppfattning av andra tider.

Tidsresor av skilda slag är ett efterfrågat sätt att uppleva det förflutna idag. Många människor väljer att utforska det förflutna genom inlevelse och upplevelse. Projektet belyser genom ett tvärvetenskapligt studium hur upplevelsebaserade resor i tiden skapas. Projektet sätter vår tids användningar av det förflutna i centrum, genom att undersöka och kritiskt granska tidsresan som ett nytt sätt att relatera till och förstå det förflutna såväl emotionellt som konstnärligt och tekniskt. Syftet är också att visa och diskutera vilka världar tidsresor ger tillträde till, och vilka möjligheter som finns att underlätta resandet i tiden relaterat till de förutsättningar som ges av arkeologisk, historisk, emotionell, ekonomisk, konstnärlig och teknisk art. Projektet utreder vilka konsekvenserna kan tänkas bli för kulturarv och ekonomi. Studiet utgår ifrån fyra teman:

• emotionella aspekter av tidsresor
• ekonomiska och kommersiella aspekter av tidsresor
• nya konstnärliga och teknologiska vägar till kommunikativ förnyelse
• kulturarvets förändrade roll i upplevelsernas tid

En tvärvetenskaplig projektgrupp har etablerats med forskare från en rad ämnen vid Lunds universitet: arkeologi, etnologi, historia, Service Management, sociologi och konstvetenskap. I gruppen ingår också forskningsansvariga vid 3 museer i Norden (Lofotr Vikingmuseum i Norge, Lejre forsøgscenter i Danmark och Fotevikens museum i Sverige) som bedriver arkeologiska tidsresor i sin dagliga verksamhet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012014/12/31