”Den katolska faran”: Antikatolicismen som en identitetsformerande kraft i Norden 1815-1965

 • Werner, Yvonne Maria (PI)
 • Jarlert, Anders (PI)
 • Maurits, Alexander (PI)
 • Blaschke, Olaf (PI)
 • Wolffe, John (PI)
 • Borutta, Manuel (PI)
 • Fabricius Møller, Jes (PI)
 • Østergård, Uffe (PI)
 • Harvard, Jonas (PI)
 • Elmgren, Ainur (PI)
 • Newby, Andrew G. (PI)
 • Haynes, Clare (PI)
 • Stevens, Laura (PI)
 • Norseth, Kristin (PI)
 • Oftestad, Bernt (PI)
 • Hagen, Edwina (PI)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Berättelser om falska jesuiter och intrigerande påvar har historiskt varit en viktig del av nordisk kultur. Men medan antisemitismen på senare tid ägnats stor uppmärksamhet inom nordisk forskning, är antikatolicismen ännu ett i hög grad försummat forskningsfält.

Den nordiska nationella traditionen är intimt förknippad med lutherdomen och dess kamp mot papismen. Denna koppling levde kvar
långt efter det att religionen för de flesta nordbor upphört att vara ett normativt riktmärke i tillvaron. Som flera forskare visat fanns
det även inom politiken starka antikatolska antipatier, inte minst inom socialdemokratin.

Projektets syfte är att undersöka vilken betydelse antikatolicismen haft för konstruktionen av nordiskhet och nordiska värden och
vilka förändringar som skett över tid. Antikatolicismen studeras i förhållande till opinionsbildning, religionsfrihetsfrågan, den lutherska
konfessionalismen, populärkulturen och utrikespolitisk debatt och genus. Genom att fokusera på de antikatolska stereotyperna och
katolska motbilderna till föreställningar om det nordiska vill projektet bidra till att kasta nytt ljus såväl över de mångskiftande nordiska
nationella identitetskonstruktionerna som över sättet att förhålla sig till det kulturellt främmande.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012016/12/31